016 13 90 77 info@epc-groupe.se

Välkommen till EPC Sverige AB!

EPC Sverige AB är en del av EPC Groupe med specialisering av sprängmedel och relaterade tjänster

Vi är rikstäckande med stationer från Björkdal i norr till Boalt i söder. Vi har även depåer i Göteborg, Torpshammar och Umeå. Huvudkontoret finns i Eskilstuna.

EPC Sverige Bulksprängämne

Bulksprängämne

Kommer snart

EPC Sverige Patronerade sprängämnen

Patronerade sprängämnen

Kommer snart

EPC Sverige Tändmedel

Tändmedel

Kommer snart

Special produkter

Special produkter

Kommer snart

EPC Sverige Tillbehör

Tillbehör

Kommer snart

EPC Sverige Andra produkter

Andra produkter

Kommer snart

Varför EPC Sverige?

I över 120 år har EPC Groupe levererat effektiva lösningar, teknisk innovation och högkvalitativ kundservice. Idag tillverkar och levererar vi en rad kommersiella sprängämnen och skräddarsydda tjänster.

Vår kundbas inkluderar många ledande namn inom gruvdrift, borrning, bergtäkt, bulk, elektronik, inmätning och sprängning, underjord som ovanjord. Vi arbetar inom några av de mest krävande områdena runtom i världen, med fokus på hög säkerhet och kvalitet.

Med EPC Sverige kan du räkna med kundfokus och ett professionellt utfört arbete.

Våra värderingar