016 13 90 77 info@epc-groupe.se

ANFO

ANEX A

EPC Sverige Bulksprängämne

Anex A är ett ANFO-sprängämne baserad på porös ammoniumnitratprills och olja som kännetecknas av relativt låg detonationshastighet och hög gasvolym.

Anex A är tillverkad av prills som ger god laddbarhet men som gör den känslig för vatten i borrhålet.

HYDRANEX B

Hydranex B är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten i borrhålet i jämförelse med Anex A. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att bilda en skyddande gel vid kontakt med vatten.

Vid laddning rekommenderas att borrhålen torrläggs innan användning av Hydranex B.

Produktkatalog

Förpackningsinformation