016 13 90 77 info@epc-groupe.se

BOOSTRAR

BP BOOSTER

EPC Sverige Bulksprängämne

BP Booster 500 gram är designade för optimal upptändning av bulksprängämnen, särskilt för sprängning ovanjord.

Boostrarna är cylinderformade med ett centrerat hål som går igenom hela boostern med en ficka för sprängkapseln, som säkerställer att sprängkapseln är rätt placerad i Boostern.

NITROBOOSTER 10M

Nitrobooster 10M är designad för att passa i EPC Sverige ABs laddslangar och passar utmärkt för upptändning av bulkemulsion vid underjordsarbeten och lågpalls sprängning ovanjord.

PDS

Produktkatalog

Förpackningsinformation