016 13 90 77 info@epc-groupe.se

Bulksprängämne

EUROBLENDEX 70

EPC Sverige Bulksprängämne

Euroblendex 70 är en pumpbar kemiskt gasad bulkemulsion med högt energiinnehåll.

Designad för att kunna bryta berg så effektivt som möjligt i gruvor, bergtäkter och stora entreprenadprojekt.

Euroblendex 70 är vattenbeständig och levereras med våra specialbyggda laddbilar och med EPC Sverige AB utbildad personal.

PDS

TRAM T

EPC Sverige Bulksprängämne

Tram T är en kemiskt gasad bulkemulsion framtagen för underjordsarbeten och mindre entreprenadarbeten.

Tillsammans med EPC Sverige AB specialbyggda laddutrustningar kan Tram T även strängladdas för kontursprängning i horisontella borrhål eller andra känsliga områden.

Kontakta Magnus Sandkvist för mer information.
T. (+46)70 690 96 05  E. magnus.sandkvist@epc-groupe.se

PDS

TRAM U

EPC Sverige Bulksprängämne

Tram U är en bulkemulsion som är speciellt framtagen för uppåtriktad laddning i gruvor och tunnlar. 

Kontakta Magnus Sandkvist för mer information.
T. (+46)70 690 96 05  E. magnus.sandkvist@epc-groupe.se

PDS

Produktkatalog

Förpackningsinformation