016 13 90 77 info@epc-groupe.se

Nitrocord

Nitrocord

EPC Sverige Bulksprängämne

NITROCORD är ett kontursprängämne baserat på PETN som karaktäriseras av hög detonationshastighet och lågt gasinnehåll.

NITROCORD levereras på spolar och kommer i starka färger för säkerhet i efterarbetet.

Produktkatalog

Förpackningsinformation