016 13 90 77 info@epc-groupe.se

SAFE-T-CUT

SAFE-T-CUT

EPC Sverige Bulksprängämne

SAFE-T-CUT är ett system utvecklat främst för kapning och borttagning av träd som fallit över kraft- och teleledningar.

Sprängklämmorna finns i olika storlekar för att säkert kapa träd i varierad storlek.

Kontakta Mattias Larsson för mer information.
T: (+46)73 505 00 34
E: mattias.larsson@epc-groupe.se

SDS

Produktkatalog

Förpackningsinformation