016 13 90 77 info@epc-groupe.se

Tändmedel

Nitronel

EPC Sverige Bulksprängämne

Nitronel systemet är ett komplett icke elektriskt system för initiering av sprängämne både ovan- och underjord. Tändarna kopplas till fördröjningsblock för att erhålla optimal tidsintervall mellan detonationerna. 

Nitronel systemet är ett mycket flexibelt system som erbjuder användaren att skjuta salvor med så många hål som praktiskt är möjligt.

Med hjälp av Nitrotube 750 m som är en lindad spole eller Nitronel QS 50 m block, startas systemet smidigt.

Nitrodet VA

EPC Sverige Bulksprängämne

Nitrodet VA, klass 3 Elsprängkapslar, är ett tändsystem som kan användas för att initiera alla sprängkapselkänsliga sprängämnen.

Tändarna levereras med en plasthylsa för snabbt och enkelt kopplingsarbete.

Nitrodet VA levereras standardförpackade i 1.4S. 

PDS

Daveytronic

EPC Sverige Bulksprängämne

Med högsta precision och pålitlighet erbjuder DaveyTronic möjligheten att optimera fragmentering och sänka vibrationer i sprängningsarbetet.

DaveyTronic systemet är enkelt att använda och möjliggör snabb programmering med fjärravfyrning. 

EPC Sverige AB erbjuder teknisk support vid implementering och användande.

Produktkatalog

Förpackningsinformation