016 13 90 77 info@epc-groupe.se

VISSELBLÅS – VARFÖR OCH HUR

Varför visselblåsa?

På EPC Sverige AB strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erhålla er möjligheten att visselblåsa upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här https://epc.visslan-report.se/

Vem kan rapportera?

Du kan rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom EPC Sverige AB. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Läs i vår visselblåsarpolicy om du är osäker. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av en extern mottagare, Lindahls advokatbyrå, för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna våra policydokument.

Huvudkontor

EPC Sverige AB

Hugelsta

635 02 Eskilstuna

Kontakta oss

Telefon +46 (0)16 13 90 77

Fax + 46 (0)16 12 87 10

info@epc-groupe.se

order@epc-groupe.se

Öppettider

Kontor

mån-tors: 08.00 – 16.00

fredag: 08.00 – 15.00

Avhämtning

Enligt överenskommelse

©EPC SVERIGE | Privacy Policy | Cookie Policy | Site by NOVA